Om Stora Lundby

Om scoutkåren
Vi är en scoutkår som ligger ca 3 mil nordöst om Göteborg, med ca 100 medlemmar.
Vi äger och förvaltar två anläggningar; Scoutgården Gråbo samt scoutstugan Ljungslätt där många av våra övernattningar sker.