Avdelningar

Scoutkåren är uppdelad i olika avdelningar beroende vilken årskurs man tillhör, just nu bedriver vi följande avdelningar.

Bäverscout (4-7 år)
Spårarscout (åk 2-3)
Upptäckarscout (åk 4-5)
Äventyrarscout (åk 6-8)
Utmanarscout (åk 9-2)
Roverscout (18+)

Om du vill läsa mer om varje avdelning går du vidare genom att välja avdelning.